REGLES

Åhavens regler for havedyrkning

1) Dyrk dine planter i højbedene og spis kun afgrøder samt planter fra højbedene.
2) Læg kun dyrket plantemateriale fra højbede i kompostbeholderen.
3) I dit bed fjernes blade, kviste eller andet flyvende plantemateriale, der kommer fra træer i området, især om foråret og efteråret. Piletræet smider f.eks. sine blomster omkring maj og disse skal fjernes fra bedet. Læg ikke det flyvende plantemateriale i kompostbeholderen!
4) Der må ikke graves i jorden og græsplænen skal holdes intakt.
5) Læg ikke græs i kompostbeholderen efter at græsplænen er slået.
Disse regler er vigtige, da Åhaven er etableret på et område med let forurenet jord, som er afdækket med 30 cm ren jord.


Hvis du har spørgsmål mht. reglerne, kontakt gerne havens koordinato